Fördelar med BIOlabb Dalarna

A BIOlabb Dalarna jobbar enligt internationella standarder och EU-standarder.

B Prisvärda. Våra priser tåls att jämföra.

C Vi finns i närheten, i hjärtat av Dalarna: Leksand.

 

Mikrobiologisk analys

mikrobiologisk analys600 Mikroorganismer är ett samlingsnamn för bakterier, mögel/jäst och virus. Vissa arter kan orsaka hälsoproblem genom att vara sjukdomsalstrande.

Partikelmätning

partiklarNär en människa vistas i en lokal, så kan plötslig irritation upplevas i ögon, näsa och hals. Detta kan bero på de partiklar som genereras i inomhusluften pga. diverse aktiviteter.

Klassificering av renrum

BIOlabb Dalarna utför kontroll och klassificering av renrum över hele Svealand. Renrummen används huvudsakligen av företag som tillverkar läkemedel, medicinsk utrustning, avancerad elektronik, på sjukhus och inom andra områden som är mycket känsliga för miljöföroreningar.

Validering och mätning tar i de flesta fall ett par dagar, beroende på storleken av renrummet. Bland annat kontrolleras partikelhalten i luften och mikrobiologisk provtagning i luft och på ytor görs.

Ett renrum har kontrollerade låga halter av miljöföroreningar som damm, luftburna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalie- ångor. I renrum installeras högverkande Hepa-filter som filtrerar bort 99,9 procent av alla luftburna partiklar. Enligt EU GMP indelas renrum i fyra klasser - A, B, C och D, där A är den högsta och D den lägsta. Klass D och uppåt kräver alltid att personal som vistas i rummet bär renrumskläder. Personal- och materialslussar är exempel på utrymmen som tillhör klass D. Klass A krävs i maskiner, i säkerhetsbänkar och i isolatorer där läkemedel tillverkas. Inkommande luft till ett renrum passerar ett högverkande HEPA-filter, och inuti rummet recirkuleras luften ständigt. Renrum klassificeras beroende på antalet och storleken på partiklar som tillåts per kubikmeter i luft. Till exempel innehåller luft i stadsmiljö omkring 35 000 000 partiklar per kubikmeter i storleken 0,5 µm (mikrometer) och större, vilket motsvarar ett renrum av klass D, oftast en personal- eller luftsluss. I ett renrum i klass A tillåts det bara 3 520 partiklar av storleken 0.5 µm per kubikmeter luft och 20 av storlek 5 µm.