Vi har sammanställt analyspaket med alla viktiga parametrar för specifika situationer, t.ex. bergborrade brunnar.

Livsmedelsverket har sammanställt en lista med alla parametrar man bör testa minst vart tredje år. Om man har, eller har haft, problem med brunnsvattnet eller har små barn är det lämpligt att provta vattnet oftare. Vi, på BIOlabb Dalarna AB, har sammanställt vattenanalyspaket enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Så du kan helt enkelt välja det paket som bäst passar din situation, men först lite mer information om våra paket.

Våra analyspaket för dricksvatten

1. Grävd brunn, standardpaket (art.nr.DV01)
Vårt standardpaket för grävd brunn innehåller livsmedelsverkets rekommenderade parametrar som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn. I standardpaketet ingår både mikrobiologiska och kemiska/fysikaliska analyser enligt livsmedelverkets riktlinjer.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska och organiska analyser: färg, lukt, konduktivitet, pH, turbiditet och COD
 • Kemiska analyser: alkalinitet, ammonium, fluorid, fosfat, kalcium, kalium, klorid, magnesium, natrium, nitrat, nitrit, sulfat, total hårdhet och följande metaller: järn, koppar och mangan
 • Mikrobiologiska analyser: koliforma bakterier, Escherichia coli och odlingsbara mikrobakterier vid 22°C (72h)

Pris: 1495 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 

2. Borrad brunn, standardpaket (art.nr.DV02)
Vårt standardpaket för borrade brunnar är baserad på livsmedelsverkets rekommenderade parametrar som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I standardpaketet ingår både mikrobiologiska och kemiska/fysikaliska analyser enligt livsmedelverkets riktlinjer. Dessutom ingår ett test av radon, som kan förekomma i förhöjda koncentrationer i bergborrade brunnar. Vid förhöjda radonhalter finns det risk för hälsoeffekter och bör vattnet inte användas till dryck och livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid dusch och bad.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska och organiska analyser: färg, lukt, konduktivitet, pH, turbiditet och COD
 • Kemiska analyser: alkalinitet, ammonium, fluorid, fosfat, kalcium, klorid, magnesium, natrium, nitrat, nitrit, sulfat, total hårdhet och följande metaller: järn, koppar och mangan
 • Mikrobiologiska analyser: koliforma bakterier, Escherichia coli och odlingsbara mikrobakterier vid 22°C (72h)
 • Radioaktiva analyser: radon.

Pris: 1675 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)  

3. Mikrobiologiskt standardpaket (art.nr.DV03)
Vårt mikrobiologiskt paket omfattar alla mikrobiologiska analyser enligt livsmedelverkets riktlinjer för en normalkontroll. Föroreningar av dricksvatten med mikroorganismen är den främsta orsaken till otjänligt vatten, både i borrad och grävd brunn. Därför rekommenderar vi att ni årligen gjör en mikrobiologisk kontroll av ditt vatten. Beroende på vilka bakterier som påvisas kan det tyda på att ytvatten läcker in och/eller påverkan av avlopp, gödsel eller liknande.

Paketets omfattning:

 • Mikrobiologiska analyser: Koliforma bakterier, Escherichia coli och odlingsbara mikrobakterier vid 22°C (72h)

Pris: 499 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)  

4. Kemiskt standardpaket (art.nr.DV04)

Vårt kemiskt standardpaket är en kemisk normalkontroll av kemiska/fysikaliska parametrar enligt livsmedelverkets riktlinjer. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka din hälsa. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska och organiska analyser: färg, lukt, konduktivitet, pH, turbiditet och COD
 • Kemiska analyser: alkalinitet, ammonium, fluorid, fosfat, kalcium, kalium, klorid, magnesium, natrium, nitrat, nitrit, sulfat, total hårdhet och följande metaller: järn, koppar och mangan 

Pris: 1249 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)  

5. Kemiskt baspaket (art.nr.DV05)
Vårt kemiskt baspaket innehåller kemiska och fysikaliska basparametrar som orsakar de vanligast förekommande vattenproblemer.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska och organiska analyser: färg, konduktivitet, pH, turbiditet och COD
 • Kemiska analyser: total hårdhet, järn och mangan

Pris: 525 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)  

6. Småbarnspaket (art.nr.DV06)
Små barn är speciellt känsligare för vissa kemiska och mikrobiologiska ämnen. De är t.ex. fem gånger känsligare för fluorid än vuxna. I vårt småbarnspaket ingår de kemiska och mikrobiologiska analysparametrar som barnen är känsligast för.

Paketets omfattning:

 • Kemiska analyser: fluorid, nitrat och koppar
 • Mikrobiologiska analyser: koliforma bakterier, Escherichia coli och odlingsbara mikrobakterier vid 22°C (72h)
 • Radioaktiva analyser: radon

Pris: 1149 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)  

7. Enskilda parametrar
Följande parametrar är tillgängliga att beställa som enskilda parametrar:
 • radon (art.nr.: RN): 295 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • fluorid (art.nr.: F): 275 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • koppar (art.nr.: Cu): 275 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • koliforma bakterier (art.nr.: BA01): 325 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter)
 • Escherichia coli (art.nr.: BA02): 325 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (72h) (art.nr.: BA03): 325 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • pH (art.nr.: PH): 275 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 
 • konduktivitet (art.nr.: KOND)275 SEK (inkl. moms, exkl. transportavgifter) 

 

 

För att beställa dessa analyser: använd vårt online beställningsformulär eller ladda ner vår beställningsblankett och skicka detta till oss via e-post eller brev. Om du har frågor, kontakta oss gärna ()