Så här går det till

Aarrow85Fyll i vårt online beställningsformulär eller ladda ner vår beställningsblankett och skicka den ifylld till oss via e-post eller brev. När vi har mottagit din beställning, skickar vi ett bekräftelsemejl till dig och ett provtagningskit. Det är också möjligt att hämta ditt provtagningskit på vårt laboratorium när du har mottagit e-posten med orderbekräftelse.

Barrow85 När du har fått ditt provkit, lägger du kylpåsarna som finns med i kittet i frysen över natten och fyller du i följesedeln samt dina uppgifter på flaskorna. När provtagningen är gjord, packar du ned allt i kylväskan och skickar (eller lämnar) den tillbaka till oss. Returfraktsedeln finns med i ditt provtagningskit om du valde det alternativet vid beställningen.

C När vi mottagit ditt vattenprov analyserar vi innehållet och efter cirka en vecka skickas resultatet tillsammans med fakturan till dig med e-post (eller brev, avgift tillkommer).

 

Mikrobiologisk analys

mikrobiologisk analys600 Mikroorganismer är ett samlingsnamn för bakterier, mögel/jäst och virus. Vissa arter kan orsaka hälsoproblem genom att vara sjukdomsalstrande.

Kemisk analys

kemisk analys600Kemisk analys omfattar kemiska och fysikaliska parametrar. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder.

Vanliga frågor

Hur ofta och varför ska jag låta testa mitt dricksvatten?
Vattenkvaliteten förändras mellan årstider, över åren, p.g.a. långsiktiga förändringar i brunnens omgivning. Livsmedelsverket rekommenderar att du, som privat brunnsägare, ska kontrollera ditt vatten regelbundet vart tredje år. Ett problem med vattnet kan ha stora konsekvenser. En vattenkontroll är ett enkelt sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker. Att inte dricka vatten som ser brunt ut och luktar illa är naturligt, men en del av föroreningarna är av lömsk art och varken syns, smakar eller luktar. Exempel på sådana ämnen är radon och vissa mikroorganismer. Dessutom kan det dröja länge innan man blir sjuk eller märker några problemer.
Varför kan jag inte skicka mitt vattenprov i t.ex. en tom syltburk?
Kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska ämnen påverkar varandra och förändras därför med tiden. Transport från postkontoret till labbet tar en viss tid. Metaller, som t.ex. koppar, kan skada och döda mikroorganismer. Döda mikroorganismer är svårt att detektera genom mikrobiologiska analyser. Våra provtagningsflaskor innehåller en kemisk ligand som binder tunga metaller. Bundna metaller är oskadliga till mikroorganismer. Tvärtom kan en syltburk själv innehåller mikroorganismer som inte fanns i vattnet. Provtagningsflaskor levererade från BIOlabb Dalarna AB är sterila. Vi har även ett certifikat för varje sats flaskor som garanterar att flaskorna steriliserades.
När får jag mitt analysresultat?
Laboratoriet analyserar ditt vattenprov samma dag provet är ankommit. Att utföra analyserna tar vanligen 5 – 10 arbetsdagar. När analyserna är klara, sammanställs en rapport som sedan skickas till dig via e-post (eller brev, avgift tillkommer).
Spelar transporttiderna av vattenprovet någon roll?
Transporttiderna är extremt viktiga. Vattnet blir förstört efter långa transporttider. Speciellt mikroorganismer är känsliga. Ändringar i temperaturen kan öka tillväxten av bakterier i flaskan. Därför är det viktigt att minimera transporttiderna och vi rekommenderar att provet ska tas samma dag som du lämnar det till en transportfirma eller till posten. Vattenprovet kan tas och skickas från måndag till och med onsdag, så att analyserna kan utföras direkt efter ankomsten på labbet.
Hur tar jag ett vattenprov?
När vi får in din beställning så skickar vi ett provtagningskit med provflaskor, instruktioner och ett frågeformulär med returfraktsedel till er. I ditt provtagningskit finns all information du behöver för att kunna genomföra en lyckad provtagning. Fyll provflaskorna med vatten och fyll i frågeformuläret. Skicka provtagningskitet till oss med medföljande returfraktsedel (om ej avhämtning valdes vid beställningen). Du hittar provtagningsinstruktioner även här.
Vad gör jag om provsvaret visar att mitt vatten inte är bra?
Om ett problem med ditt dricksvatten upptäcks genom våra analyser ska åtgärder vidtas. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala miljökontor i den kommunen du bor för vidare råd och åtgärd.
När kan jag hämta mitt provkit hos er?
Om du väljer att själv hämta och lämna in ditt provkit hos oss, ska du ange detta vid beställningen. När du har fått en orderbekräftelse kan du hämta ditt provkit hos oss under våra inlämningstider. Efter provtagningen lämnar du igen in ditt provkit under våra inlämningstider. Våra inlämningstider hittar du här.