Forskning

Forskning för att förbättra analyser

Biolabb Dalarna strävar kontinuerligt efter att ligga i framkanten inom kemiska och mikrobiologiska analyser för att ge våra kunder de bästa analyserna. Analysresultaterna kan komma att användas som underlag för statistik och forskning.

Den övergripande målsättningen för Biolabb Dalarna AB:s forskning är att förbättra analyserna, att minska kostnader och att leverera högsta kvaliteten på marknaden samt att förenkla provtagningen för våra kunder.