Jessica Vroonen, M.Sc.

Kontaktperson labo

Jessica Vroonen har en examen i molekylär biologi. Hon har en gedigen bakgrund inom mikrobiologi, och utför även kemiska och metallanalyser.

Hon har publicerat om biologiska effekterna av tungmetaller i ledande vetenskapliga tidskrifter som "The International Journal om Developmental Biology". År 2012 tilldelades hon också den vetenskapliga priset på Avantes Photospectrometry Analysis, tack vare banbrytande tillämpningar inom analytisk spectrofotometriska analyser. I 2018 blev Jessica även certifierad för renrumskontroll enligt CTCB-I.

På fritiden tycker hon om trädgårdsarbete och hundträning. Hon är en entusiastisk medlem i Svenska Hundbruksklubben.